<optgroup id="ivyxj"></optgroup>

   <optgroup id="ivyxj"><i id="ivyxj"></i></optgroup>
  1. <strong id="ivyxj"><blockquote id="ivyxj"></blockquote></strong>
   <strike id="ivyxj"></strike>

   <acronym id="ivyxj"></acronym>
   好詩文網_古詩文大全鑒賞
   先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

   有客

   (4人評價) 4

   朝代:先秦

   作者:佚名

    

   有客有客,亦白其馬。有萋有且,敦琢其旅。有客宿宿,有客信信。

   言授之縶,以縶其馬。薄言追之,左右綏之。既有淫威,降福孔夷。


   精彩推薦

   的古詩大全


   有客譯文及注釋

   作者:佚名 譯文有客遠來到我家,白色駿馬身下跨。隨從人員眾且多,個個盛服來隨駕。客人頭夜宿賓館,兩夜三夜再住下。真想取出繩索來,留客拴住他的馬。客人告別我送行,群臣一同慰勞他。客人今已受厚待,老天賜福將更大。 注釋⑴客:指宋微子。周既滅商,封微子于宋,以祀其先王,微子來朝祖廟,周以客禮待之,故稱為客。《左傳·僖公二十四年》:“皇武子曰:宋先代之后也,于周為客。”可證。⑵亦:語助詞,殷商尚白,故來朝作客也乘白馬。⑶有萋有且(jū):即“萋萋且且”,此指隨從眾多。⑷敦...

   相關賞析

   寫賞析 寫賞析

   有客鑒賞

   作者:佚名  《周頌·有客》,是宋微子來朝周,周王設宴餞行時所唱的樂歌。近人說詩,多主此說,可信。《毛詩序》云:“有客,微子來見祖廟也。”此詩主旨,古今文說相同。蓋謂微子來朝,助祭周之祖廟,周王于祖廟中禮見之也。詩作于周成王之時。  全詩一章,共十二句,可分三小節:一節四句,言客之至;二節四句,言客之留;三節四句,言客之去。禮儀周到,言簡而意賅。  今按:微子名啟,商紂王同母之庶兄,當殷之世,受封于微而爵為子,“微”為殷畿內國名。及武王克商,改封微子于宋。...

   謝逸詩詞成就

   作者:佚名  謝逸是五代花間詞派的傳人,所著《溪堂詞》“遠規花間,逼近溫韋” (薛礪若《宋詞通論》) ,雅潔清麗,蘊藉雋妙,在北宋后期的詞壇上自成一家。所著《溪堂詞》,“皆小令,輕倩可人”(明毛晉《跋溪堂詞》),“標致雋永”(《詞統》卷四),今存詞六十二首。其詞既具花間之濃艷,又有晏殊、歐陽修之婉柔,長于寫景,風格輕倩飄逸。  其詩風格與南朝山水詩人謝靈運相似,清新幽折,時人稱之為“江西謝康樂”。其文似漢朝劉向、唐朝韓愈,氣勢磅礴,自由奔放,感情真摯動人,語言...

   猜您喜歡的分類:

   著名詩人

   李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

   蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

   王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

   賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

   黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

   楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

   ?
   © 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  {小升初,初升高名師網課手機版 色偷偷在线视频