<optgroup id="ivyxj"></optgroup>

   <optgroup id="ivyxj"><i id="ivyxj"></i></optgroup>
  1. <strong id="ivyxj"><blockquote id="ivyxj"></blockquote></strong>
   <strike id="ivyxj"></strike>

   <acronym id="ivyxj"></acronym>
   好詩文網_古詩文大全鑒賞
   先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

   不妨飲酒復垂釣,君但能來相往還。

   (2人評價) 5

   朝代:唐朝

   作者:王維

    

   bú fáng yǐn jiǔ fù chuí diào ,jun1 dàn néng lái xiàng wǎng hái

     不妨飲酒復垂釣,君但能來相往還

   古:通通仄仄仄平仄 平仄平平通仄平 ◆還【上平十五刪】【下平一先】
   今:通平仄仄仄平仄 平仄通平通仄平 ◆還【四開,ai,uai】【七尤,ou,iu(iou)】【八寒,an,ian,uan,üan】

   出自:王維《答張五弟》

   作品原文拼音及韻律:

   zhōng nán yǒu máo wū ,qián duì zhōng nán shān
   終南有茅屋,前對終南山。
   平平仄平仄 平仄平平平 ◆山【上平十五刪】

   zhōng nián wú kè cháng bì guān ,zhōng rì wú xīn zhǎng zì xián
   終年無客常閉關,終日無心長自閑。
   平平平仄平仄平 平仄平平通仄平 ◆閑【上平十五刪】

   bú fáng yǐn jiǔ fù chuí diào ,jun1 dàn néng lái xiàng wǎng hái
   不妨飲酒復垂釣,君但能來相往還。
   通通仄仄仄平仄 平仄平平通仄平 ◆還【上平十五刪】
   不妨飲酒復垂釣,君但能來相往還

   【釋義】

   不妨 [bù fáng]表示可以這樣做,沒有什么妨礙:這種辦法沒有用過,~試試。有什么意見,~當面提出來。

   垂釣  [chuí diào]釣魚:湖邊~。

   往還 [wǎng huán]往來;來往:~于京滬之間。他們兩個經常有書信~。

   【翻譯】

   英:Might as well drink back fishing, but you can also phase back

   韓:?? ? ?? ? ?? ? ? ?????, ? ? ??? ? ??

   繁:不妨飲酒複垂釣,君但能來相往還

   本文圖片皆有版權
   http://www.www.tq322.com/view.php?id=77274


   精彩推薦

   王維的古詩大全


   作者介紹

   王維
   {$view->author} 王維(701年-761年,一說699年—761年),字摩詰,漢族,河東蒲州(今山西運城)人,祖籍山西祁縣,唐朝詩人,有“詩佛”之稱。蘇軾評價其:“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”開元九年(721年)中進士,任太樂丞。王維是盛唐詩人的代表,今存詩400余首,重要詩作有《相思》《山居秋暝》等。王維精通佛學,受禪宗影響很大。佛教有一部《維摩詰經》,是王維名和字的由來。王維詩書畫都很有名,非常多才多藝,音樂也很精通。與孟浩然合稱“王孟”。.?
   猜您喜歡的分類:

   著名詩人

   李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

   蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

   王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

   賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

   黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

   楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

   ?
   © 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  {小升初,初升高名師網課手機版 色偷偷在线视频