<optgroup id="ivyxj"></optgroup>

   <optgroup id="ivyxj"><i id="ivyxj"></i></optgroup>
  1. <strong id="ivyxj"><blockquote id="ivyxj"></blockquote></strong>
   <strike id="ivyxj"></strike>

   <acronym id="ivyxj"></acronym>
   好詩文網_古詩文大全鑒賞
   先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

   掬水月在手,弄花香滿衣。

   (1人評價) 5

   朝代:唐朝

   作者:于良史

    

   jū shuǐ yuè zài shǒu ,nòng huā xiāng mǎn yī

     掬水月在手,弄花香滿衣

   古:仄仄仄仄仄 仄平平仄通 ◆衣【上平五微】【去聲五未】
   今:平仄仄仄仄 仄平平仄通 ◆衣【十二齊,i,er,ü】

   出自:于良史《春山夜月》

   作品原文拼音及韻律:

   chūn shān duō shèng shì ,shǎng wán yè wàng guī
   春山多勝事,賞玩夜忘歸。
   平平平通仄 仄仄仄通平 ◆歸【上平五微】

   jū shuǐ yuè zài shǒu ,nòng huā xiāng mǎn yī
   掬水月在手,弄花香滿衣。
   仄仄仄仄仄 仄平平仄通 ◆衣【上平五微】

   xìng lái wú yuǎn jìn ,yù qù xī fāng fēi
   興來無遠近,欲去惜芳菲。
   通平平仄仄 仄仄仄平通 ◆菲【上平五微】

   nán wàng míng zhōng chù ,lóu tái shēn cuì wēi
   南望鳴鐘處,樓臺深翠微。
   平通平平仄 平平通仄平 ◆微【上平五微】

   掬水月在手,弄花香滿衣

   【釋義】

   捧起清澄明澈的泉水,泉水照見月影,好像那一輪明月在自己的手里一般;擺弄山花,馥郁之氣溢滿衣衫

   【掬水月在手 弄花香滿衣問答】

   掬水月在手 弄花香滿衣什么意思?

   答:春回大地,萬象更新,滿懷游春逸興來到山中,山中有許多美好的事物,備感賞心悅目,欣慰無比,以至夜幕降臨后仍留戀不已,竟而忘返。捧起清澄明澈的泉水,泉水照見月影,好像那一輪明月在自己的手里一般;擺弄山花,馥郁之氣溢滿衣衫。

   游興正濃真是不忍離去,哪管它規程迢迢;幾番下定決心離開,卻又依戀山中一草一木。懷著矛盾的心情,在山道上漫步徐行,這時一陣幽遠的鐘聲傳來,抬頭望那鐘鳴之處,原來是隱于翠綠叢中、月色之下的山中樓臺。

   掬水月在手,弄花香滿衣是什么意思?
   答:意思是:捧起山泉,月影閃爍在手間;撥弄樹枝,香氣滲透著衣衫。 出自唐代詩人于良史《春山夜月》,全詩為: 春山多勝事,賞玩夜忘歸。掬水月在手,弄花香滿衣。 興來無遠近,欲去惜芳菲。南望鳴鐘處,樓臺深翠微。 譯文: 春山美景好不勝收,令...

   掬水月在手,弄花香滿衣是什么意思?
   答:春山美景好不勝收,令人賞玩徹夜忘歸。捧起山泉,月影閃爍在手間;撥弄樹枝,香氣滲透著衣衫。游興頓起,不會在乎路途的遠近;想要離去,總難舍下花草的深情。翹首南望,鐘聲悠揚,翠微深處,樓臺掩映。

   【翻譯】

   英:Water in the hand, lane full clothes

   韓:??? ???? ?? ???? ????.

   繁:掬水月在手,弄花香滿衣

   本文圖片皆有版權
   http://www.www.tq322.com/view.php?id=77275


   精彩推薦

   于良史的古詩大全


   作者介紹

   于良史
   {$view->author} 于良史 唐代詩人 ,肅宗至德年間曾任侍御史,德宗貞元年間,徐州節度使張建封辟為從

   事。唐玄宗天寶十五年(756)前后在世.

   其五言詩詞語清麗超逸,講究對仗,十分工整。詩甚為清雅,多寫景,構思巧妙,形象逼真,同時寄寓思鄉和隱逸之情。詩風與"大歷十才子"相近。今僅存詩七首,都是佳作,尤以 《春山夜月》、《宿藍田山口奉寄沈員外》兩首為最善。《春山夜月》中“掬水月在手,弄花香滿衣”是很有名的佳句。明代胡應麟曾在《詩藪》稱其《冬日野望寄李贊府》中“風兼殘雪起,河帶斷冰流”二句“形容景物,妙絕千古”是盛中晚唐詩歌界限的標志。

   其詩入《中興間氣集》,《全唐詩》有錄。
   .?
   猜您喜歡的分類:

   著名詩人

   李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

   蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

   王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

   賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

   黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

   楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

   ?
   © 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  {小升初,初升高名師網課手機版 色偷偷在线视频