<optgroup id="ivyxj"></optgroup>

   <optgroup id="ivyxj"><i id="ivyxj"></i></optgroup>
  1. <strong id="ivyxj"><blockquote id="ivyxj"></blockquote></strong>
   <strike id="ivyxj"></strike>

   <acronym id="ivyxj"></acronym>
   好詩文網_古詩文大全鑒賞
   先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

   山中何事?松花釀酒,春水煎茶。

   (1人評價) 5

   朝代:元朝

   作者:張可久

    

   shān zhōng hé shì ?sōng huā niàng jiǔ ,chūn shuǐ jiān chá

     山中何事?松花釀酒,春水煎茶

   古:平通平仄 平平仄仄 平仄通平 ◆茶【下平六麻】
   今:平通平仄 平平仄仄 平仄平平 ◆茶【一麻,a,ia,ua】

   出自:張可久《人月圓·山中書事》

   作品原文拼音及韻律:

   xìng wáng qiān gǔ fán huá mèng ,shī yǎn juàn tiān yá
   興亡千古繁華夢,詩眼倦天涯。
   通平平仄平通通 平仄仄平平 ◆涯【上平四支】

   kǒng lín qiáo mù ,wú gōng màn cǎo ,chǔ miào hán yā
   孔林喬木,吳宮蔓草,楚廟寒鴉。
   仄平平仄 平平仄仄 仄仄平平 ◆鴉【下平六麻】

   shù jiān máo shě ,cáng shū wàn juàn ,tóu lǎo cūn jiā
   數間茅舍,藏書萬卷,投老村家。
   仄通平仄 通平仄通 平仄平平 ◆家【下平六麻】

   shān zhōng hé shì ?sōng huā niàng jiǔ ,chūn shuǐ jiān chá
   山中何事,松花釀酒,春水煎茶。
   平通平仄 平平仄仄 平仄通平 ◆茶【下平六麻】

   山中何事?松花釀酒,春水煎茶

   【釋義】

   雖然這里僅有簡陋的茅舍,但有詩書萬卷。喝著自釀的松花酒,品著自煎的春水茶,幽閑寧靜,詩酒自娛,自由自在。

   【山中何事?松花釀酒,春水煎茶問答】

   “山中何事 松花釀酒 春水煎茶“ 是個什么意思或心境?

   答:跟“行至水窮處,坐看云起時”有異曲同工之妙,都是講作者對待人生灑脫不羈的態度!

   山中何事,松花釀酒,春水煎茶什么是松花?

   答:松樹的雄花,松花粉。

   【翻譯】

   英:What's in the mountains? Pine blossom brewing, spring tea

   韓:??? ?? ??????? ?? ??, ??? ?? ???.

   繁:山中何事?松花釀酒,春水煎茶

   本文圖片皆有版權
   http://www.www.tq322.com/view.php?id=77276


   精彩推薦

   張可久的古詩大全


   作者介紹

   張可久
   {$view->author} 張可久(約1270~1348以后)字小山(一說名伯遠,字可久,號小山)(《堯山堂外紀》);一說名張可久肖像(林晉生作)可久,字伯遠,號小山(《詞綜》);又一說字仲遠,號小山(《四庫全書總目提要》),慶元(治所在今浙江寧波鄞縣)人,元朝重要散曲家,劇作家,與喬吉并稱“雙壁”,與張養浩合為“二張”。.?
   猜您喜歡的分類:

   著名詩人

   李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

   蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

   王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

   賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

   黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

   楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

   ?
   © 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  手機版 色偷偷在线视频